Thiết kế, thi công shop TNT

Dự án: Thiết kế, thi công shop thời trang TNT

Chủ đầu tư: Chị Thanh

Đơn vị thiết kế: Công ty thiết kế xây dựng trang trí nội ngoại thất Hoàng Long

Yêu cầu thiết kế shop: