Thiết kế nội thất Shop

Thiết kế nhà may Chương

  • Chi tiết
Dự án: Thiết kế nhà may Chương

Chủ đầu tư: anh Chương

Địa chỉ: 270 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1

Đơn vị thiết kế: Công ty thiết kế xây dựng nội ngoại thất Hoàng Long

Hình ảnh thiết kế: